Proces HELDER begeleiding

Kennismaking


Nadat de situatieschets in grote lijnen helder is en onze toegevoegde waarde haalbaar wordt ingeschat vindt geheel vrijblijvend een kennismakingsgesprek plaats. Bij voorkeur op klantlocatie voor procesverduidelijking en optimale kennismaking.

Bij deze kennismaking vinden wij het belangrijk dat er een klik is tussen de ondernemer(s) in kwestie en ons. Zodoende kan een eerste vertrouwensbasis gecreëerd worden waarbij wij transparantie van beide zijdes noodzakelijk achten.

Na het gesprek zal er de nodige bezinking zijn bij beide partijen en intern worden overlegt. Na een onderling tevreden gespreksbevestiging kan het proces verder gaan.

kennismaking

Partner van ondernemend Nederland

Copyright © HELDER BEGELEIDING   |   Disclaimer   |   Voorwaarden