Proces HELDER begeleiding

Klantherhaling(en)


Ook klanten die eerder een begeleidingstraject hebben gehad benaderen wij graag proactief om ze blijvend en met de nodige regelmaat te blijven voorzien van passende (financierings)oplossingen. Uiteraard zijn er wat ons betreft ook de gemoedelijke koffiemomentjes om ervaringen te delen en even terug te blikken. Het moge duidelijk zijn dat wij zorgplicht richting bestaand en nieuw klantenbestand evenzo belangrijk vinden.

herhaling

Partner van ondernemend Nederland

Copyright © HELDER BEGELEIDING   |   Disclaimer   |   Voorwaarden