Proces HELDER begeleiding

Continue ondersteuning (optioneel)


Na de initieel geleverde dienst kunnen ondernemers continu door ons ondersteund worden in actuele (financiële) bijsturing en het financieel/strategisch vooruitblikken. Dit doen wij efficiënt en gericht door samen met de ondernemer(s) een modern informatiesysteem in te richten dat aansluit op het bestaande of nieuwe boekhoudsysteem.

informatiesysteem

Aansturing


Onder andere kan maatwerk en geheel gebruiksvriendelijke een spreadsheet worden ingericht zodat ondernemers gericht en efficiënt kunnen gaan sturen. Stuurvariabelen worden hiertoe kritisch afgestemd met de ondernemer(s) en vormen de uitgangssituatie. Zo kan in de startpagina op deze stuurindicatoren worden doorgeklikt om gericht en efficiënt(er) tot de kern te komen en zijn efficiëntiemogelijkheden beter op te merken. Kortom, kritische ondersteuning in de aansturing en meer tijd en ruimte voor het dagelijkse ondernemen.

aansturing

Financieel verslag


Naast een spreadsheet kan gebruiksvriendelijk een historische, actuele en verwachte financiële verslaglegging gecreëerd en vergeleken worden. Met het historisch verslag kan een accountant accurater en sneller definitieve jaarcijfers opstellen. Ook kunnen budgetten worden inbegrepen voor nodige vergelijking, stimulering en beoordeling. Actueel verslag kan naast interne doeleinden dienen om externe belanghebbenden automatisch te blijven informeren.

financieel verslag

Vooruitblikken


Ook biedt het informatiesysteem de gebruiksvriendelijke mogelijkheid om (strategische) keuzes door te rekenen in (prognose)scenario’s met een balans, resultatenrekening en bovenal een goede liquiditeitsprognose. Zo kunnen ondernemers keuzes maken en goed onderbouwen voor zichzelf en derden. Samen met de ondernemer(s) sparren en blikken wij zo gezond vooruit.

vooruitblik

Communiceren


Onze heldere communicatie bij begeleiding vindt in beginsel plaats binnen het informatiesysteem. Dit gaat via gerichte tekstblokken van ons in de spreadsheet en de diverse chatgelegenheden. Dit om de ondernemer niet te storen bij zijn werkzaamheden. Natuurlijk zijn er ook onze gemoedelijke bezoeken, koffiemomentjes en andere contactmomenten. Die goede klik die we hebben willen we immers ook goed onderhouden.

Partner van ondernemend Nederland

Copyright © HELDER BEGELEIDING   |   Disclaimer   |   Voorwaarden