Proces HELDER begeleiding

Plan van aanpak


Na intern overleg en overleg met de betreffende ondernemer(s) wordt een heldere plan van aanpak opgesteld met daarin onder andere het vraagstuk, de werkwijze, de (teamsamenstelling van) specialisten, benodigde informatie, indicatief tijdschema en de kostenindicatie. Dit allen inclusief onderbouwing.

De inhoud van dit stuk zal maatwerk verschillen per onderneming en vraagstuk. Vandaar dat wij dit graag vooraf helder communiceren richting ondernemingen. Na opheldering en na klantakkoord kan de begeleiding starten zoals gepland.

plan van aanpak

Partner van ondernemend Nederland

Copyright © HELDER BEGELEIDING   |   Disclaimer   |   Voorwaarden