Proces HELDER begeleiding

Vooronderzoek


Na het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring wordt algemene informatie opgevraagd die het begeleidingsvraagstuk mogelijk verduidelijken en concretiseren. Veelal betreft dit jaarcijfers en tussentijdse cijfers. Zodoende kan onze specialist of ons team meer gevoel bij de casuïstiek krijgen voor maatwerkoplossingen en de reële haalbaarheid voor beide partijen vooraf beter inschatten.

vooronderzoek

Partner van ondernemend Nederland

Copyright © HELDER BEGELEIDING   |   Disclaimer   |   Voorwaarden