Blik op vooruitOntdek onze diensten

Onze Diensten


Wij bieden een breed en divers keuzepakket aan voor financiële maatwerkbegeleiding. Zo kunnen wij met een of meerdere aanvullende diensten uitkomst bieden in veel uiteenlopende vraag- en begeleidingsstukken. Naast uw concrete wens adviseren wij ook vrijblijvend en proactief welke diensten van toegevoegde waarde zullen zijn voor uw onderneming.

Groei- en herfinanciering


In veel gevallen zijn lopende financieringen niet (langer) passend en begeleiden wij maatwerk tot verbetering hiervan. Zo stellen wij gezamenlijk met de ondernemer(s) een financieringsmemorandum op en kunnen financiële oplossingen worden aangedragen aan de onderneming en betreffende financier(s).

Voor nieuwe en groeifinancieringen bieden wij op gelijke wijze onze begeleidingsdiensten aan om financiering te realiseren. Indien gewenst ondersteunen wij ondernemers in de financiële gesprekken met diverse financieringsverstrekkers. Klantzorgplicht staat hier duidelijk voorop.

Bedrijfs- en financiële analyse


Om de ondernemer(s) zelf of om derden verdiepend en kritisch inzicht te geven in een onderneming kan onafhankelijke bedrijfs- en financiële analyse uitkomst bieden. Bij derde partijen kan hierbij gedacht worden aan verhuurders van zakelijke panden, aan financiers, aan private investeerders, aan investeringsmaatschappijen en onder andere aan zakelijke klantrelaties. Tot slot delen wij onze analyse-ervaring zoals met studenten in gastcolleges.

Bedrijfswaardering


Wij bieden breed geaccepteerde bedrijfswaarderingen aan, gebaseerd op diverse theoretische waarderingsgrondslagen. Deze zijn veelal gebaseerd op toekomstige kasstromen, welke wij samen met de ondernemer(s) onderbouwen met een goede en reële financiële- en bedrijfsanalyse. Ook worden verkregen waardes onderling vergeleken en met branchecijfers. Ook kunnen wij ondernemers ondersteunen in eventueel navolgende (aan)biedingsprocessen.

Bedrijfsaansturing


Gezamenlijk met de ondernemer(s) worden kritisch de stuur- en meetvariabelen voor de onderneming(en) vastgesteld. Vervolgens wordt top-down een maatwerk spreadsheet gebouwd in een modern informatiesysteem dat aansluit op het bestaande boekhoudsysteem.

Na gereedkomen kan de ondernemer ervoor kiezen dat we op afstand kritisch blijven meesturen op bedreigingen, maar zeker ook op kansen. Ook dit gebeurt veelal via de moderne spreadsheet om de ondernemer(s) niet te veel te beletten in hun dagelijkse werkzaamheden.

Tot slot vinden wij het niet alleen belangrijk dat er actueel wordt bijgestuurd, maar juist ook dat ondernemers vooruit blijven blikken. Zo worden met deze spreadsheet gebruiksvriendelijk verwachte scenario’s doorberekend om het ondernemersgevoel te onderbouwen en juiste afwegingen te kunnen maken. Ook worden budgetteringen inbegrepen voor oordeelsvorming.

Begeleiding bedrijfsherstel en –beheer


Alle genoemde begeleidingsdiensten en –disciplines kunnen worden ingezet om zo mogelijk bedrijfsherstel te creëren. Zoals benoemd bij ons proces zal bij aanvang kritisch reële haalbaarheid worden ingeschat. In deze fase wordt dan ook zeker door onze specialisten en ervaren ondernemers gekeken naar potentie en maatwerkkansen. Om onze dienst optimaal in te zetten adviseren wij onze aanhoudende begeleiding.

Inkomensverklaring


Voor het verkrijgen van een particuliere hypotheek dient voor MKB ondernemers een onafhankelijke inkomensverklaring opgesteld te worden. Hierbij wordt met de nodige zorgplicht het toetsinkomen van de betreffende ondernemer bepaald en voorzien van de nodige schriftelijke onderbouwing. In eerste instantie dient dit uit zorgplicht voor de ondernemer(s) om niet bovenmatige financiering aan te gaan in privé. Verder kan deze verklaring ter ondersteuning dienen aan derden zoals veelal hypotheekverschaffers.

Begeleiden van fusies/overnames/MBI/MBO


Meeste van de genoemde diensten uit onze gehele dienstenrubriek maken deel uit van een fusie- en/of overnametraject. Voor zowel een begeleidingstraject als onze eigen participaties verwijzen wij graag naar het proces van HELDER participaties. Bij interesse tot (ver)koop kan uiteraard altijd contact opgenomen worden met onze participatietak. Dit geldt ook als er nog onduidelijkheid is of participatie uitkomst biedt.

Strategische sparring en analyse


Naast specialisten kan er bij HELDER écht maatwerk gespard worden met ervaren ondernemers. Zij die daadwerkelijk welgevraagd kritisch op de stoel van de ondernemer in kwestie gaan zitten. Elk van deze ondernemers heeft een verschillende achtergrond, aandachtsgebied en ervaring. Met hun volwassen bedrijven hebben zij vele trajecten en bedrijfsfases doorlopen. Zij delen dan ook graag hun ervaringen voor goede begeleiding.

Partner van ondernemend Nederland

Copyright © HELDER BEGELEIDING   |   Disclaimer   |   Voorwaarden